Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện Tuy Phước đánh giá và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

31/05/2024 02:22 PM


Ngày 30/5/2024, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Tuy Phước cùng đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn (TT) để rà soát, đánh giá việc thực hiện và triển khai công tác BHXH, BHYT và điều chỉnh chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT năm 2024 trên địa bàn huyện.

Tham gia hội nghị có ông Nguyễn Hùng Tân, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện, bà Lê Thị Thu Hường, Phó giám đốc phụ trách BHXH huyện Tuy Phước, Phó Trưởng ban thường trực, các thành viên BCĐ huyện và Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các xã, (TT) trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 5 tháng đầu năm 2024, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác chỉ đạo và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, nhất là trong tháng 5 ra quân cao điểm “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2024”. Số người đang tham gia BHYT là 172.236 người đạt tỉ lệ bao phủ BHYT là 94,53%, đạt 99,5% kế hoạch UBND tỉnh giao; tham gia BHXH tự nguyện là 1.565 người đạt 94,85% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Nhằm đảm bảo hoàn thành cơ bản đạt các tiêu chí về Huyện Nông thôn mới nâng cao (trong đó tỷ lệ bao phủ  BHYT năm 2024 phải đạt trên 95%)  theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 14/12/2023 Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXII) về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024.

Bà Lê Thị Thu Hường, Phó giám đốc phụ trách BHXH huyện Tuy Phước phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham gia ý kiến và thảo luận tại Hội nghị

Để kịp thời triển khai cho các địa phương thực hiện phát triển tỷ lệ bao phủ BHYT đạt theo yêu cầu trong những tháng còn lại năm 2024, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của UBND huyện Tuy Phước về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT năm 2024 toàn huyện từ 94,69 lên 95,01%, (tăng 0,32% so với kế hoạch giao từ đầu năm tương ứng tăng thêm 576 người).

Hội nghị trao đổi, thảo luận đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhất là phát triển BHYT, BHXH tự nguyện tại địa phương.

Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện chỉ đạo trong thời gian tới các thành viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện, xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch chi tiết, cụ thể, định lượng theo từng tháng và đồng bộ các giải pháp hữu hiệu tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện phát triền người tham gia BHYT, BHXH đảm bảo hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2024.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Đình Trung

Hình ảnh hoạt động