Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản hợp nhất (2)
Trích yếu: Văn bản số 922/VBHN-BHXH ngày 05/04/2023 của BHXH Việt Nam hợp nhất Quyết định Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
05/04/2023
Ngày có hiệu lực:
05/04/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 hợp nhất Luật phòng chống ma túy
Ngày ban hành:
03/04/2017
Ngày có hiệu lực:
03/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực