Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Luật - Pháp Lệnh (58)
Trích yếu: Bộ Luật Hình sự
Ngày ban hành:
27/11/2015
Ngày có hiệu lực:
01/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
Ngày ban hành:
14/06/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bộ Luật Lao Động
Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày có hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật việc làm
Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày có hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: LUẬT An toàn, vệ sinh lao động
Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày có hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật sửa đổi bổ sung một số điều BHYT
Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày có hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật BHYT
Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày có hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật BHXH
Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày có hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực