GIỚI THIỆU VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

06/09/2017 10:18 AM


GIỚI THIỆU

I. KHÁI QUÁT

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách trụ cột trong Hệ thống an sinh xã hội của đất nước. Trong những ngày đầu thành lập nước, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến chính sách BHXH, BHYT. Ngày 03/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 54-SL quy định chế độ hưu trí đối với công chức, viên chức nhà nước, đặt nền móng quan trọng cho hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT ở nước ta. Từ Hiến pháp đầu tiên năm 1946, đến các Sắc lệnh năm 1949, năm 1950 và các Hiến pháp, Pháp lệnh sau này đều khẳng định tính đúng đắn và quyền thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT của người lao động.

Trong hơn 75 năm qua, chính sách BHXH, BHYT không ngừng phát triển; được bổ sung, sửa đổi phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, thực hiện đường lối đổi mới nền kinh tế, chính sách BHXH được thay đổi. Tại kỳ họp thứ V - Quốc hội khóa IX, Bộ luật Lao động đã được thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1995, trong đó có Chương XII quy định những nguyên tắc chung nhất về chế độ, chính sách BHXH. Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 ban hành Điều lệ BHXH và Nghị định số 19/CP ngày 16/02/1995 thành lập Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam để quản lý tập trung, thống nhất sự nghiệp BHXH theo hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo cơ chế mới.

Thực hiện chủ trương chung của Chính phủ, ngày 27/7/1995, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 78/QĐ-BHXH thành lập BHXH tỉnh Bình Định, trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH của Ngành Lao động - Thương binh xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh; tiếp nhận sự chuyển giao công tác thu từ Cục Thuế và Sở Tài chính. BHXH tỉnh Bình Định thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các chế độ BHXH trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/10/1995.

Thực hiện Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống tổ chức bộ máy của BHYT tỉnh được chuyển giao nguyên trạng sang BHXH tỉnh để quản lý tập trung, thống nhất các chế độ chính sách BHXH, BHYT kể từ ngày 01/01/2003 theo quy định tại Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định là cơ quan nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý, sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam. BHXH tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của UBND tỉnh.

Cùng với sự phát triển của Ngành, hơn 25 năm qua BHXH tỉnh Bình Định không ngừng lớn mạnh và phát triển cả về bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong những ngày đầu thành lập, toàn hệ thống BHXH tỉnh chỉ có 70 cán bộ, viên chức, với 5 phòng nghiệp vụ và 11 BHXH huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, hoạt động trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hết sức khó khăn. Đến nay, toàn hệ thống có hơn 240 cán bộ, viên chức và người lao động, với 10 phòng nghiệp vụ và 10 BHXH huyện, thị xã; chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác được giao.  

BHXH tỉnh Bình Định gồm 10 phòng nghiệp vụ:

- Văn phòng BHXH tỉnh

- Phòng Tổ chức cán bộ

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

- Phòng Quản lý thu

- Phòng Cấp sổ, thẻ

- Phòng Chế độ BHXH

- Phòng Giám định BHYT

- Phòng Thanh tra - Kiểm tra

- Phòng Công nghệ thông tin

Và 10 cơ quan BHXH huyện, thị xã trực thuộc, bao gồm:

- BHXH huyện Tuy Phước

- BHXH thị xã An Nhơn

- BHXH huyện Phù Cát

- BHXH huyện Phù Mỹ

- BHXH thị xã Hoài Nhơn

- BHXH huyện Hoài Ân

- BHXH huyện Tây Sơn

- BHXH huyện Vân Canh

- BHXH huyện Vĩnh Thạnh

- BHXH huyện An Lão

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau hơn 25 năm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự cố gắng nỗ lực của tập thể công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Bình Định qua nhiều thế hệ, BHXH tỉnh đã đạt được những thành quả quan trọng, từng bước khẳng định chính sách BHXH, BHYT là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cụ thể như sau:

- Luôn hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được BHXH Việt Nam, HĐND, UBND tỉnh giao hằng năm về tỷ lệ bao phủ BHYT, về số người tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tốc độ tăng trưởng số người tham gia BHXH tự nguyện.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT luôn được quan tâm, chú trọng; phương thức, nội dung tuyên truyền thường xuyên được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, thu hút được sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân, nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, từ đó tự giác tham gia BHXH, BHYT và chấp hành các quy định pháp luật về BHXH, BHYT, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

- Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN chính xác, an toàn, không để xảy ra thất thoát, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

- Công tác cải cách hành chính có bước chuyển biến; thực hiện tốt việc giao dịch hồ sơ điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, kịp thời đưa ra các phân tích, dự báo mang tính chuyên sâu; liên thông dữ liệu, kết nối các phần mềm nghiệp vụ và Hệ thống thông tin giám định BHYT góp phần phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT có kết quả.

- Hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh ngày càng đi vào ổn định; năng lực quản lý, khả năng thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ, vai trò trách nhiệm và ý thức phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo từng giai đoạn phát triển của Ngành.

* Thành tích đạt được

Với những thành quả đạt được trong hơn 25 năm qua, BHXH tỉnh Bình Định đã vinh dự được Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý:

- Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014;

- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015, 2020;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005, 2013;

- Cờ thi đua của BHXH Việt Nam năm 2012, 2014, 2015;

- Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2012;

Và nhiều Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đây là nguồn động viên rất lớn để tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh Bình Định đoàn kết, đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao./.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN

Hình ảnh hoạt động