Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (29)
Trích yếu: Thông tư số 20/2023/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
01/02/2024
Ngày có hiệu lực:
15/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm...
Ngày ban hành:
11/01/2024
Ngày có hiệu lực:
15/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 30/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế Quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa.
Ngày ban hành:
30/12/2023
Ngày có hiệu lực:
01/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được thanh toán bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
Ngày ban hành:
17/11/2023
Ngày có hiệu lực:
17/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
Ngày ban hành:
17/11/2023
Ngày có hiệu lực:
17/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 1/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày ban hành:
05/04/2023
Ngày có hiệu lực:
25/05/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Ngày ban hành:
31/12/2022
Ngày có hiệu lực:
15/02/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc
Ngày ban hành:
31/12/2021
Ngày có hiệu lực:
15/03/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực