Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Khác (38)
Trích yếu: Công văn số 23/BTC ngày 08/01/2024 v/v phát động và hưởng ứng tham gia Cuộc thi pháp luật trực tuyến về hộ tịch (Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến về hộ tịch)
Ngày ban hành:
08/01/2024
Ngày có hiệu lực:
08/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1290/BTC ngày 08/11/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" về việc phát động và hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày ban hành:
08/11/2023
Ngày có hiệu lực:
08/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn số 1484/HD-BHXH ngày 17/08/2023 của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024
Ngày ban hành:
17/08/2023
Ngày có hiệu lực:
17/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 14/07/2023 của HĐND tỉnh Bình Định Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định (HĐND tỉnh)
Ngày ban hành:
14/07/2023
Ngày có hiệu lực:
24/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tài liệu tập huấn
Ngày ban hành:
06/06/2023
Ngày có hiệu lực:
06/06/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điểm tin an sinh xã hội thế giới số tháng Năm năm 2023
Ngày ban hành:
23/05/2023
Ngày có hiệu lực:
23/05/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điểm tin An sinh xã hội thế giới số đặc biệt (tháng 2+3)
Ngày ban hành:
20/03/2023
Ngày có hiệu lực:
20/03/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 300/TB-BHXH ngày 28/11/2022 của BHXH huyện An Lão về địa điểm làm việc của Bảo hiểm xã hội huyện An Lão
Ngày ban hành:
28/11/2022
Ngày có hiệu lực:
28/11/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực