Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (655)
Trích yếu: Điểm tin An Sinh Xã Hội Thế Giới số tháng 4/2024
Ngày ban hành:
09/04/2024
Ngày có hiệu lực:
09/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách đơn vị chậm đóng từ 6 tháng trở lên (tháng 3/2024)
Ngày ban hành:
04/04/2024
Ngày có hiệu lực:
04/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 446/QĐ-BHXH ngày 29/03/2024 của Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh phân bổ dự toán chi KCB BHYT năm 2023
Ngày ban hành:
29/03/2024
Ngày có hiệu lực:
29/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 401/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Bảo hểm xã hội tỉnh Bình Định, về việc công khai số liệu điều chỉnh phân bổ dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo năm 2024
Ngày ban hành:
25/03/2024
Ngày có hiệu lực:
25/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 444/BHXH-VP ngày 22/3/2024 của BHXH tỉnh Bình Định về việc dừng tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC vào sáng thứ Bảy hằng tuần
Ngày ban hành:
22/03/2024
Ngày có hiệu lực:
01/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 431/BHXH-TST ngày 21/3/2024 của BHXH tỉnh Bình Định về việc dừng in thẻ BHYT giấy đối với người tham gia BHXH bắt buộc
Ngày ban hành:
21/03/2024
Ngày có hiệu lực:
01/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điểm tin An sinh xã hội thế giới số tháng 03 năm 2024
Ngày ban hành:
13/03/2024
Ngày có hiệu lực:
13/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách đơn vị chậm đóng từ 6 tháng trở lên (02/2024)
Ngày ban hành:
12/03/2024
Ngày có hiệu lực:
12/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực