Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (399)
Trích yếu: Công văn số 911/BHXH-VP ngày 31/7/2020 của BHXH tỉnh Bình Định về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
31/07/2020
Ngày có hiệu lực:
31/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 894/TB-BHXH ngày 29/7/2020 của BHXH tỉnh Bình Định về địa điểm làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định
Ngày ban hành:
29/07/2020
Ngày có hiệu lực:
29/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 888/BHXH-VP ngày 28/7/2020 của BHXH tỉnh Bình Định về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
28/07/2020
Ngày có hiệu lực:
28/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 786/TB-BHXH ngày 07/7/2020 của BHXH tỉnh về địa điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh
Ngày ban hành:
07/07/2020
Ngày có hiệu lực:
07/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 663/BHXH-VP ngày 11/6/2020 của BHXH tỉnh về việc lập thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí
Ngày ban hành:
11/06/2020
Ngày có hiệu lực:
11/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày có hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1443/LĐTBXH-BHXH ngày 28/4/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cảnh báo, xử lý vi hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động
Ngày ban hành:
28/04/2020
Ngày có hiệu lực:
28/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: HƯỚNG DẪN KÊ KHAI BHXH TRÊN CỔNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ BHXH VIỆT NAM
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày có hiệu lực:
27/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực