Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • UBND tỉnh, Các Sở, Ngành (58)
Trích yếu: Thông báo số 269/TB-SYT ngày 05/08/2022 của Sở Y tế về Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022
Ngày ban hành:
05/08/2022
Ngày có hiệu lực:
05/08/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 3657/UBND-VX ngày 29/06/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc tăng cường các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
29/06/2022
Ngày có hiệu lực:
29/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 2156/SYT-NVY ngày 17/06/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
17/06/2022
Ngày có hiệu lực:
17/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
16/06/2022
Ngày có hiệu lực:
16/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 13/06/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành:
13/06/2022
Ngày có hiệu lực:
13/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 3094/UBND-VX ngày 06/06/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
06/06/2022
Ngày có hiệu lực:
06/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 24/05/2022 của UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành:
24/05/2022
Ngày có hiệu lực:
24/05/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1501/UBND-VX ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
24/03/2022
Ngày có hiệu lực:
24/03/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực