Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn Bản của Bộ, Cơ quan ngang Bộ (16)
Trích yếu: Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày có hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1443/LĐTBXH-BHXH ngày 28/4/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cảnh báo, xử lý vi hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động
Ngày ban hành:
28/04/2020
Ngày có hiệu lực:
28/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 505/BYT-BH ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí KCB liên quan đến dịch bệnh do nCoV gây ra
Ngày ban hành:
06/02/2020
Ngày có hiệu lực:
06/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Dự thảo sửa Luật BHXH
Ngày ban hành:
14/05/2014
Ngày có hiệu lực:
14/05/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 3/1/2014 của Ban chấp hành Trưng ương chỉ thị của Bộ chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản
Ngày ban hành:
21/01/2014
Ngày có hiệu lực:
21/01/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 3/1/2014 của Ban chấp hành TW Chỉ thị của Ban bí thư triển khai thi hành hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
Ngày ban hành:
13/01/2014
Ngày có hiệu lực:
13/01/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1878/NHNN-TTGSNH ngày 20/10/2013 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc tình hình trích tài khoản tiền gửi của người sử lao động để đóng số tiền nợ BHXH
Ngày ban hành:
05/11/2013
Ngày có hiệu lực:
05/11/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 5793/BYT-KHTC ngày 16/9/2013 của Bộ y tế về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành:
01/10/2013
Ngày có hiệu lực:
01/10/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực