Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn Bản của Bộ, Cơ quan ngang Bộ (33)
Trích yếu: Công văn số 917/BYT-BH ngày 01/03/2024 của Bộ Y tế về việc triển khai thi hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:
01/03/2024
Ngày có hiệu lực:
01/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ
Ngày ban hành:
14/12/2023
Ngày có hiệu lực:
14/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 7221/BYT-BH ngày 07/11/2023 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ
Ngày ban hành:
07/11/2023
Ngày có hiệu lực:
07/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 11/2023/TT-BNV ngày 01/08/2023 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
03/08/2023
Ngày có hiệu lực:
15/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Ngày ban hành:
25/04/2023
Ngày có hiệu lực:
25/04/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 2/2023/TT-BYT ngày 09/02/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
09/02/2023
Ngày có hiệu lực:
01/04/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 23/2022/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2022 của Bộ LĐ-TB&XH quy định về giám định tư pháp theo vụ viện trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
20/12/2022
Ngày có hiệu lực:
10/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 4/2022/TT-BYT ngày Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 và Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Ngày ban hành:
12/07/2022
Ngày có hiệu lực:
12/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực