Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị Định (34)
Trích yếu: Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Ngày ban hành:
11/01/2024
Ngày có hiệu lực:
01/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành:
30/12/2023
Ngày có hiệu lực:
01/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
19/10/2023
Ngày có hiệu lực:
03/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
Ngày ban hành:
30/06/2023
Ngày có hiệu lực:
15/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/06/2023 của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
Ngày ban hành:
29/06/2023
Ngày có hiệu lực:
01/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 13/06/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Ngày ban hành:
10/06/2023
Ngày có hiệu lực:
01/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 7/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Ngày ban hành:
03/03/2023
Ngày có hiệu lực:
03/03/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Ngày ban hành:
21/12/2022
Ngày có hiệu lực:
01/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực