Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị Định (18)
Trích yếu: Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
01/03/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
Ngày ban hành:
05/03/2020
Ngày có hiệu lực:
05/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Ngày ban hành:
24/02/2020
Ngày có hiệu lực:
24/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Ngày ban hành:
30/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 137/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
Ngày ban hành:
29/03/2019
Ngày có hiệu lực:
29/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:
25/10/2018
Ngày có hiệu lực:
25/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 144/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
Ngày ban hành:
01/03/2018
Ngày có hiệu lực:
01/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Ngày ban hành:
12/09/2016
Ngày có hiệu lực:
12/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực