Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Mẫu biểu Thực hiện chi trả các chế độ BHXH (2)
Trích yếu: Mẫu hồ sơ giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (Quyết định số 166/QĐ-BHXH)
Ngày ban hành:
23/04/2019
Ngày có hiệu lực:
23/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: GIẤY ĐỀ NGHỊ TRUY LĨNH, TIẾP TỤC NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH
Ngày ban hành:
29/10/2016
Ngày có hiệu lực:
29/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực