29/03/2024 09:25 AM

BHXH Việt Nam yêu cầu các địa phương quán triệt Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành ...

29/03/2024 09:15 AM

Cần chính sách khác biệt tạo điều kiện hỗ trợ nữ giới, rút ngắn khoảng cách trong thụ hưởng BHXH giữa phụ nữ và nam giới; nâng mức hưởng trợ cấp thai sản khi ...

28/03/2024 10:17 AM

Những người đến tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ số năm tham gia BHXH có thể chọn đóng BHXH một lần để nhận về khoản tiền lương hưu đều đặn hằng tháng.

26/03/2024 10:05 AM

Trong quý I năm 2024, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ, thống nhất công tác cải cách hành chính (CCHC) ở các lĩnh vực: Tổ chức hành chính, tổ chức bộ ...

23/03/2024 09:54 AM

Ngày 15/3/2024, Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam ban hành Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam, ...

23/03/2024 09:48 AM

Ngày 18/3/2024, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 295/QĐ-BHXH phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản của BHXH Việt Nam năm 2023 theo Kế hoạch ...

25/03/2024 04:30 PM

An toàn thông tin mạng là nhiệm vụ quan trọng và đột phá để tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng, chống vi ...

22/03/2024 10:41 AM

Việc ứng dụng CNTT, xử lý CSDL trong công tác thanh tra, kiểm tra của ngành BHXH Việt Nam đã và đang được tăng cường. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, giúp ...

20/03/2024 03:30 PM

Sáng 19/3, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội ...

19/03/2024 02:45 PM

Ngày 18/3/2024, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 295/QĐ-BHXH phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2023 theo Kế hoạch số 358/KH-BHXH ...

BHXH Việt Nam quyết liệt triển khai Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Bảo đảm quyền của lao động nữ trong Dự thảo Luật BHXH

Linh hoạt cách đóng BHXH tự nguyện để tăng người hưởng lương hưu, đảm bảo an sinh xã hội

BHXH Việt Nam triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính

Sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

Công tác rà soát văn bản do BHXH Việt Nam ban hành đảm bảo tính khách quan, toàn diện, chính xác

[Infographic] An toàn thông tin mạng: Nhiệm vụ quan trọng và đột phá của ngành BHXH Việt Nam

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

An toàn thông tin mạng có vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam ban hành Quyết định phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2023

Hình ảnh hoạt động