03/08/2020 04:54 PM

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2453/BHXH-TCKT và 2456/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên ...

31/07/2020 08:05 AM

Ngày 28/07/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo ...

31/07/2020 04:43 PM

Ngày 30/7, Bộ Y tế ban hành Công văn số 4051/BYT-KHTC, gửi BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19.

29/07/2020 10:00 AM

BHXH Việt Nam đẩy mạnh việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, lộ trình từ năm 2020 đến năm ...

30/07/2020 08:10 AM

Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, ngày 28/7 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã ký Công văn số 2388/BHXH-TCKT gửi Tổng ...

29/07/2020 04:19 PM

BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn số 2386/BHXH-TCCB ngày 28/7/2020 gửi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về ...

30/06/2020 03:15 PM

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, dự kiến từ 1/7/2020, sẽ có thêm 06 dịch vụ mới cung cấp cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

16/07/2020 10:30 AM

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ nêu tại Nghị quyết số 105 ngày 14/7/2020 về phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ ...

06/07/2020 09:30 AM

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH Việt Nam tiếp tục tập trung mọi nguồn lực rà soát, đơn giản hóa TTHC gắn với ứng dụng CNTT. Đặc biệt, trong đợt cao điểm phòng ...

22/07/2020 04:46 PM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2020/NĐ-CP ngày 08/07/2020 về Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Riêng về chế ...

BHXH Việt Nam chỉ đạo công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8, 9/2020 tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Nghị định mới hướng dẫn thi hành bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 đối với người có thẻ BHYT

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và BH thất nghiệp không dùng tiền mặt

BHXH Việt Nam chỉ đạo công tác chi trả trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và tạm dừng tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Từ 1/7/2020 có thể đóng BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Xem xét tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết 12/2020 với doanh nghiệp, người lao động khó khăn

Những bước tiến ấn tượng

Từ ngày 21/08/2020: Học viên đào tạo sĩ quan dự bị chưa tham gia BHXH, BHYT được cơ sở đào tạo đóng BHYT

Hình ảnh hoạt động