Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Hồ sơ thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (1)
Trích yếu: Hồ sơ thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
07/05/2012
Ngày có hiệu lực:
07/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực