Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

22/03/2024 10:41 AM


Việc ứng dụng CNTT, xử lý CSDL trong công tác thanh tra, kiểm tra của ngành BHXH Việt Nam đã và đang được tăng cường. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, giúp giảm thời gian làm việc trung bình so với phương pháp thanh tra, kiểm tra truyền thống.

 

Tạp chí BHXH

Hình ảnh hoạt động