DS các điểm chi trả

07/12/2019 09:19 AM


 

DANH SÁCH ĐIỂM CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TẠI BÌNH ĐỊNH

TT Xã/Phường Điểm chi trả Địa chỉ
I Huyện An Lão    
1 Thị trấn An Lão Bưu cục An Lão Thôn 2, thị trấn An Lão
2 Xã An Hòa Bưu cục Xuân Phong Thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa
3 Xã An Tân Bưu điện Văn hóa xã An Tân Thôn Tân Lập, xã An Tân
4 Xã An Quang Bưu điện Văn hóa xã An Quang Thôn 2, xã An Quang
5 Xã An Nghĩa Bưu điện Văn hóa xã An Nghĩa Thôn 1, xã An Nghĩa
6 Xã An Toàn Bưu điện Văn hóa xã An Toàn Thôn 2, xã An Toàn
7 Xã An Hưng Bưu điện Văn hóa xã An Hưng Thôn 2, xã An Hưng
8 Xã An Trung Bưu điện Văn hóa xã An Trung Thôn 5, xã An Trung
9 Xã An Dũng Bưu điện Văn hóa xã An Dũng Thôn 2, xã An Dũng
10 Xã An Vinh Bưu điện Văn hóa xã An Vinh Thôn 3, xã An Vinh
II Thị xã An Nhơn
1 Phường Nhơn Hưng Bưu điện Văn hóa phường Nhơn Hưng Khu vực Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng
2 Phường Đập Đá Bưu cục Đập Đá 320 Lê Duẩn, phường Đập Đá
3 Phường Nhơn Thành Bưu cục Gò Găng 189 Phạm Văn Đồng, phường Nhơn Thành
4 Xã Nhơn Mỹ Bưu điện Văn hóa xã Nhơn Mỹ Thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ
5 Xã Nhơn Hậu  Bưu điện Văn hóa xã Nhơn Hậu  Thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu 
6 Xã Nhơn An Bưu điện Văn hóa xã Nhơn An Thôn Tân Dương, xã Nhơn An
7 Xã Nhơn Phong Bưu điện Văn hóa xã Nhơn Phong Thôn Kim Tài, xã Nhơn Phong
8 Xã Nhơn Hạnh Bưu điện Văn hóa xã Nhơn Hạnh Thôn Thái Xuân, xã Nhơn Hạnh
9 Xã Nhơn Khánh  Bưu điện Văn hóa xã Nhơn Khánh  Thôn Khánh Hòa, xã Nhơn Khánh 
10 Phường Bình Định Trụ sở Khu vực Minh Khai  17 Nguyễn Mân, phường Bình Định
11 Phường Bình Định Trụ sở khu vực Quang Trung 04 Trần Thị Kỷ, phường Bình Định
12 Phường Bình Định Trụ sở khu vực Ngô Gia Tự  410 Ngô Gia Tự, phường Bình Định
13 Phường Bình Định Khu vực Trần Phú  18 Quang Trung, phường Bình Định 
14 Phường Bình Định Khu vực Liêm Trực  397 Trần Phú, phường Bình Định 
15 Phường Nhơn Hòa Bưu cục Nhơn Hòa  Khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa
16 Xã Nhơn Thọ  Bưu điện Văn hóa xã Nhơn Thọ  Thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ 
17 Xã Nhơn Tân  Bưu điện Văn hóa xã Nhơn Tân  Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân 
18 Xã Nhơn Lộc  Bưu điện Văn hóa xã Nhơn Lộc  ĐT 639B, Thôn Tân Lập,  xã Nhơn Lộc  
19 Xã Nhơn Phúc  Bưu điện Văn hóa xã Nhơn Phúc  Thôn An Thái, xã Nhơn Phúc  
III Huyện Hoài Ân
1 Thị trấn Tăng Bạt Hổ Bưu điện Hoài Ân 128 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Tăng Bạt Hổ 
2 Xã Ân Phong Bưu điện Văn hóa xã Ân Phong Thôn Linh Chiểu, xã Ân Phong
3 Xã Ân Thạnh Bưu điện Văn hóa xã Ân Thạnh Thôn Thế Thạnh, xã Ân Thạnh
4 Xã Ân Đức Bưu điện Văn hóa xã Ân Đức Thôn Đức Long, xã Ân Đức
5 Xã Ân Hữu Bưu điện Văn hóa xã Ân Hữu Thôn Liên Hội, xã Ân Hữu
6 Xã Bok Tới Bưu điện Văn hóa xã Bok Tới Thôn T2, xã Bok Tới
7 Xã Đăk Mang Bưu điện Văn hóa xã Đăk Mang Thôn 6, xã Đăk Mang
8 Xã Ân Tường Đông Bưu điệnVăn hóa xã Ân Tường Đông Thôn Lộc Giang, xã Ân Tường Đông
9 Xã Ân Tường Tây UBND xã Ân Tường Tây Thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây
10 Xã Ân Nghĩa Bưu điện Ân Nghĩa Thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa
11 Xã Ân Tín Bưu điện Văn hóa xã Ân Tín Thôn Thanh Lương, xã Ân Tín
12 Xã Ân Mỹ Bưu điện Văn hóa xã Ân Mỹ Thôn Long Quang, xã Ân Mỹ
13 Xã Ân Hảo Tây UBND xã Ân Hảo Tây Thôn Vạn Trung, xã Ân Hảo Tây
14 Xã Ân Hảo Đông UBND xã Ân Hảo Đông Thôn Hội Long, xã Ân Hảo Đông
Bưu điện Văn hóa xã Ân Hảo Đông Thôn Bình Hòa Bắc, xã Ân Hảo Đông
15 Xã Ân Sơn Bưu điện Văn hóa xã Ân Sơn Thôn 2, xã Ân Sơn 
IV Huyện Hoài Nhơn
1 Thị trấn Bồng Sơn Trụ sở Khối Liêm Bình  Khối Liêm Bình, thị trấn Bồng Sơn
Trụ sở Khối 6  Khối 6, thị trấn Bồng Sơn
2 Xã Hoài Đức Nhà Ông Phương Thôn Bình Chương, xã Hoài Đức
Bưu điện Văn hóa xã Hoài Đức Thôn Lại Khánh, xã Hoài Đức
3 Xã Hoài Tân Bưu điện Văn hóa xã Hoài Tân Thôn An Dưỡng 1, xã Hoài Tân
4 Xã Hoài Châu Bưu điện Văn hóa xã Hoài Châu Thôn An Sơn, xã Hoài Châu
5 Xã Hoài Châu Bắc Bưu điện Đồi Mười Thôn Quy Thuận, xã Hoài Châu Bắc
6 Xã Hoài Sơn Trụ sở Thôn An Hội 1 Thôn An Hội 1, xã Hoài Sơn 
Bưu điện-Văn hóa xã Hoài Sơn Thôn Tuý Thạnh, xã Hoài Sơn
7 Xã Hoài Thanh Tây Bưu Điện Chợ Đề  Thôn Tài Lương 3, xã Hoài Thanh Tây
8 Xã Hoài Xuân Bưu điện-Văn hóa xã Hoài Xuân Thôn Hoà Trung 2, xã Hoài Xuân
9 Xã Hoài Hương Bưu điện Hoài Hương Thôn Thạnh Xuân Đông, xã Hoài Hương
10 Xã Hoài Mỹ Bưu điện-Văn hóa xã Hoài Mỹ Thôn Khánh Trạch, xã Hoài Mỹ
11 Xã Hoài Hải Bưu điện-Văn hóa xã Hoài Hải Thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải
12 Thị trấn Tam Quan Trụ sở Khối 2 Khối 2, thị trấn Tam Quan  
Bưu điện Tam Quan Khối 5, thị trấn Tam Quan
13 Xã Tam Quan Bắc Trụ sở Thôn Dĩnh Thạnh Thôn Dĩnh Thạnh, xã Tam Quan Bắc
Bưu điện-Văn hóa xã Tam Quan Bắc Thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc
14 Xã Hoài Hảo Trụ sở Hội Phú  Thôn Hội Phú, xã Hoài Hảo 
Bưu điện-Văn hóa xã Hoài Hảo Thôn Tấn Thạnh 1, xã Hoài Hảo
15 Xã Hoài Phú UBND Hoài Phú Thôn LươngThọ, xã Hoài Phú
16 Xã Tam Quan Nam Bưu điện-Văn hóa xã Tam Quan Nam Thôn Trung Hoá, xã Tam Quan Nam
17 Xã Hoài Thanh Trụ sở thôn Trường An 1 Thôn Trường An 1, xã Hoài Thanh
Bưu điện-Văn hóa xã Hoài Thanh Thôn Mỹ An 1, xã Hoài Thanh
V Huyện Phù cát
1 Thị trấn Ngô Mây Bưu cục Phù Cát 162 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây
2 Xã Cát Tân Bưu điện Văn hóa xã Cát Tân Thôn Kiều An, xã Cát Tân
3 Xã Cát Trinh Bưu điện Văn hóa xã Cát Trinh Thôn Phong An, xã Cát Trinh
4 Xã Cát Tường Bưu điện Văn hóa xã Cát Tường Thôn Phú Gia, xã Cát Tường
5 Xã Cát Nhơn Bưu điện Văn hóa xã Cát Nhơn Thôn Đại Ân, xã Cát Nhơn
6 Xã Cát Hưng Bưu cục Hưng Mỹ Thôn Hưng Mỹ 1, xã Cát Hưng
7 Xã Cát Thắng Bưu điện Văn hóa xã Cát Thắng Thôn Vĩnh Phú, xã Cát Thắng
8 Xã Cát Chánh Bưu điện Văn hóa xã Cát Chánh Thôn Chánh Hội, xã Cát Chánh
9 Xã Cát Tiến Bưu điện Văn hóa xã Cát Tiến Thôn Phương Phi, xã Cát Tiến
10 Xã Cát Hải Bưu điện Văn hóa xã Cát Hải Thôn Tân Thanh, xã Cát Hải
11 Xã Cát Hiệp Bưu điện Văn hóa xã Cát Hiệp Thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp
12 Xã Cát Lâm Bưu điện Văn hóa xã Cát Lâm Thôn Long Định, xã Cát Lâm
13 Xã Cát Sơn Bưu điện Văn hóa xã Cát Sơn Thôn Thạch Bàn Tây, xã Cát Sơn
14 Xã Cát Hanh Bưu điện Văn hóa xã Cát Hanh Thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh
15 Xã Cát Tài Bưu điện Văn hóa xã Cát Tài Thôn Thái Thuận, xã Cát Tài
16 Xã Cát Minh Bưu cục Chợ Gành Thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh
17 Xã Cát Khánh Bưu điện Văn hóa xã Cát Khánh Thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh
18 Xã Cát Thành Bưu điện Văn hóa xã Cát Thành Thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành
VI Huyện Phù Mỹ
1 Xã Mỹ Phong Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Phong Thôn Văn Trường, xã Mỹ Phong
2 Xã Mỹ Lợi Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Lợi Thôn Phú Ninh Đông, xã Mỹ Lợi
3 Thị trấn Bình Dương Bưu cục Bình Dương Thôn Dương Liễu Đông, thị trấn Bình Dương
4 Xã Mỹ Lộc Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Lộc Thôn Tân Lộc, xã Mỹ Lộc
5 Xã Mỹ Châu Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Châu  Thôn Vạn Lương, xã Mỹ Châu
  Trụ sở thôn Mỹ Trang Thôn Mỹ Trang, xã Mỹ Châu
6 Xã Mỹ Đức Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Đức Thôn An Giang, xã Mỹ Đức
7 Xã Mỹ Thắng Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Thắng Thôn 8 Tây, xã Mỹ Thắng
8 Xã Mỹ An Bưu điện Văn hóa xã Mỹ An Thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An
9 Xã Mỹ Thọ Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Thọ Thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ
10 Xã Mỹ Thành Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Thành Thôn Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành
11 Xã Mỹ Quang Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Quang Thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang
12 Xã Mỹ Trinh Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Trinh Thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh
13 Xã Mỹ Hòa Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Hòa Thôn An Lạc, xã Mỹ Hòa
14 Xã Mỹ Hiệp Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Hiệp Thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp
15 Xã Mỹ Tài Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Tài Thôn Vĩnh Phú 3, xã Mỹ Tài
16 Xã Mỹ Cát Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Cát Thôn Trinh Long Khánh, xã Mỹ Cát
17 Xã Mỹ Chánh Tây Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Chánh Tây Thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây
18 Xã Mỹ Chánh Bưu cục An Lương Thôn Chánh An, xã Mỹ Chánh
19 Thị trấn Phù Mỹ Bưu cục Phù Mỹ Đường Quang Trung, thị trấn Phù Mỹ
VII Huyện Tây Sơn
1 Thị trấn Phú Phong Bưu cục Tây Sơn 175 Quang Trung, thị trấn Phú Phong
2 Xã Bình Tường Bưu điện Văn hóa xã Bình Tường Thôn Hòa Lạc, xã Bình Tường
3 Xã Tây Giang Bưu cục Đồng Phó Thôn Thượng Giang, xã Tây Giang
4 Xã Tây Thuận Bưu điện Văn hóa xã Tây Thuận Thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận
5 Xã Vĩnh An Bưu điện Văn hóa xã Vĩnh An Làng Xà Tang, xã Vĩnh An
6 Xã Tây Phú Bưu điện Văn hóa xã Tây Phú Thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú
7 Xã Tây Xuân Bưu điện Văn hóa xã Tây Xuân Thôn Phú An, xã Tây Xuân
8 Xã Bình Nghi Bưu điện Văn hóa xã Bình Nghi Thôn 2, xã Bình Nghi
9 Xã Bình Thành Bưu điện Văn hóa xã Bình Thành Thôn Kiên Long, xã Bình Thành
10 Xã Bình Hòa Bưu điện Văn hóa xã Bình Hòa Thôn Trường Định, xã Bình Hòa
11 Xã Tây Bình Bưu điện Văn hóa xã Tây Bình Thôn Vân Tường, xã Tây Bình
12 Xã Tây Vinh Bưu điện Văn hóa xã Tây Vinh Thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh
13 Xã Tây An Bưu điện Văn hóa xã Tây An Thôn Trà Sơn, xã Tây An
14 Xã Bình Thuận Bưu điện Văn hóa xã Bình Thuận Thôn Hòa Mỹ, xã Bình Thuận
15 Xã Bình Tân Bưu điện Văn hóa xã Bình Tân Thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân
VIII Huyện Vĩnh Thạnh
1 Thị trấn Vĩnh Thạnh Bưu cục Vĩnh Thạnh Khu phố Định Tố , thị trấn Vĩnh Thạnh
2 Xã Vĩnh Hảo Bưu điện Văn hóa xã Vĩnh Hảo Thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo
3 Xã Vĩnh Thuận Bưu điện Văn hóa xã Vĩnh Thuận Làng 2, xã Vĩnh Thuận
4 Xã Vĩnh Quang Bưu điện Văn hóa xã Vĩnh Quang Thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang
5 Xã Vĩnh Kim Bưu điện Văn hóa xã Vĩnh Kim Làng Đắk Tra, xã Vĩnh Kim
6 Xã Vĩnh Sơn Bưu điện Văn hóa xã Vĩnh Sơn Làng K3, xã Vĩnh Sơn
7 Xã Vĩnh Thịnh Bưu điện Văn hóa xã Vĩnh Thịnh Thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh
8 Xã Vĩnh Hòa Bưu điện Văn hóa xã Vĩnh Hòa Làng M6, xã Vĩnh Hòa
9 Xã Vĩnh Hiệp Bưu điện Văn hóa xã Vĩnh Hiệp Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hiệp
IX Huyện Vân Canh
1 Thị trấn Vân Canh Bưu điện huyện Vân Canh Thôn Thịnh Văn 2, thị trấn Vân Canh
2 Xã Canh Hiệp Bưu điện Văn hóa xã Canh Hiệp Thôn 4, xã Canh Hiệp
3 Xã Canh Hiển Bưu điện Văn hóa xã Canh Hiển Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển
4 Xã Canh Vinh Bưu điện Văn hóa xã Canh Vinh Thôn Hiệp Vinh, xã Canh Vinh
5 Xã Canh Hòa Bưu điện Văn hóa xã Canh Hòa Thôn Canh Thành, xã Canh Hòa
X Huyện Tuy Phước
1 Thị trấn Tuy Phước Bưu cục Tuy Phước 402 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước
2 Thị trấn Diêu Trì Bưu điện Văn hóa xã Diêu Trì 02 Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì
3 Xã Phước Sơn Bưu điện Văn hóa xã Phước Sơn Thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn
4 Xã Phước Thắng Bưu điện Văn hóa xã Phước Thắng Thôn Tư Cung, xã Phước Thắng
5 Xã Phước Hiệp Bưu điện Văn hóa xã Phước Hiệp Thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp
6 Xã Phước Nghĩa Bưu điện Văn hóa xã Phước Nghĩa Thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa
7 Xã Phước Hòa Bưu điện Văn hóa xã Phước Hòa Thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa
8 Xã Phước Thuận Bưu điện Văn hóa xã Phước Thuận Thôn Tân Thuận, xã Phước Thuận
9 Xã Phước Thành Bưu điện Văn hóa xã Phước Thành Thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành
10 Xã Phước An Bưu điện Văn hóa xã Phước An Thôn An Sơn 1, xã Phước An
11 Xã Phước Hưng Bưu điện Văn hóa xã Phước Hưng Thôn An Cửu, xã Phước Hưng, 
12 Xã Phước Lộc Bưu điện Văn hóa xã Phước Lộc Thôn Đại Tín, xã Phước Lộc
13 Xã Phước Quang Bưu điện Văn hóa xã Phước Quang Thôn Đinh Thiện Tây, xã Phước Quang
XI Thành phố Quy Nhơn
1 Phường Ngô Mây Điểm chi trả số 1 Trụ sở khu vực 5, hẻm 327 Nguyễn Thái Học
Điểm chi trả số 2 Trụ sở khu vực 7, hẻm 08 Võ Văn Dũng
Điểm chi trả số 3 11 Lữ Gia
Điểm chi trả số 4 02 Trần Thị Kỷ 
2 Phường Lý Thường Kiệt Điểm chi trả số 1 02 Trần Thị Kỷ 
Điểm chi trả số 2 Trụ sở khu vực 3, 76 Tôn Đức Thắng 
Điểm chi trả số 3 68 Hà Huy Tập  
3 Phường Lê Hồng Phong Điểm chi trả số 1 11A Nguyễn Công Trứ 
Điểm chi trả số 2 Trụ sở khu vực 3, 297 Lê Hồng Phong 
Điểm chi trả số 3 Trụ sở khu vực 5, hẻm 749/30 Trần Hưng Đạo
Điểm chi trả số 4 Hẻm 50 Nguyễn Thái Học 
4 Phường Trần Hưng Đạo UBND phường Trần Hưng Đạo 281 Trần Hưng Đạo 
5 Phường Thị Nại UBND phường Thị Nại 129 Đống Đa
6 Phường Trần Quang Diệu Bưu cục Trần Quang Diệu Khu vực 6, phường Trần Quang Diệu
7 Phường Bùi Thị Xuân Bưu cục Phú Tài Khu vực 2, phường Bùi Thị Xuân
8 Phường Trần Phú Điểm chi trả số 1 Bưu cục hệ 1, 127 Hai Bà Trưng
Điểm chi trả số 2 UBND phường Trần Phú, 219 Nguyễn Huệ
Điểm chi trả số 3 Trụ sở khu vực 5, hẻm 110/28 Nguyễn Huệ 
9 Phường Nguyễn Văn Cừ Điểm chi trả số 1 UBND phường Nguyễn Văn Cừ, 146 Cần Vương
Điểm chi trả số 2 11 Dã Tượng 
Điểm chi trả số 3 18/1 Trần Văn Ơn
Điểm chi trả số 4 Trụ sở khu vực 9, 50 Cần Vương 
10 Phường Quang Trung Điểm chi trả số 1 Trụ sở khu vực 1, 56 Tô Hiến Thành 
Điểm chi trả số 2 Bưu cục Quang Trung, 127 Tây Sơn
11 Phường Ghềnh Ráng Điểm chi trả số 1 UBND phường Ghềnh Ráng, 70 Hàn Mặc Tử
Điểm chi trả số 2 Trụ sở khu vực 5, đường Chàng Lía 
Điểm chi trả số 3 Trụ sở khu vực 2 
12 Phường Đống Đa Điểm chi trả số 1 Bưu cục Tháp Đôi
Điểm chi trả số 2 Nhà văn hóa phường, 694 Trần Hưng Đạo
13 Phường Lê Lợi Điểm chi trả số 1 Nhà sinh hoạt khu vực1-2, 135 Trần Cao Vân
Điểm chi trả số 2 UBND phường Lê Lợi, 10 Hai Bà Trưng
Điểm chi trả số 3 Trụ sở khu vực 8, 28 Trần Bình Trọng.
14 Phường Hải Cảng  Điểm chi trả số 1 17 Hàn Thuyên 
Điểm chi trả số 2 131 Bạch đằng
Điểm chi trả số 3 UBND Phường Hải Cảng, 68 Trần Hưng Đạo
Điểm chi trả số 4 Bưu cục Cảng, 111D Trần Hưng Đạo
Điểm chi trả số 5 28 Ngô Trọng Thiên
15 Phường Nhơn Phú UBND phường Nhơn Phú Khu vực 5, phường Nhơn Phú
16 Phường Nhơn Bình Bưu cục Chợ Dinh Khu vực 2, phường Nhơn Bình
17 Xã Nhơn Hải Bưu điện Văn hóa xã Nhơn Hải Thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải
18 Xã Nhơn Lý Bưu điện Văn hóa xã Nhơn Lý Thôn Lý Hưng, xã Nhơn Lý
19 Xã Nhơn Hội Bưu cục Nhơn Phước Thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội
20 Xã Nhơn Châu Bưu điện Văn hóa xã Nhơn Châu Thôn Tây, xã Nhơn Châu
21 Xã Phước Mỹ Bưu điện Văn hóa xã Phước Mỹ Thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ

  • TIN BÀI LIÊN QUAN