Số / Ký hiệu: Số: 401/QĐ-BHXH
Trích yếu: Quyết định số 401/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Bảo hểm xã hội tỉnh Bình Định, về việc công khai số liệu điều chỉnh phân bổ dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo năm 2024
Loại văn bản:
BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
25/03/2024
Ngày có hiệu lực:
25/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Số: 401/QĐ-BHXH: Quyết định số 401/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Bảo hểm xã hội tỉnh Bình Định, về việc công khai số liệu điều chỉnh phân bổ dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo năm 2024
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN