Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Danh sách đơn vị chậm đóng từ 6 tháng trở lên (02/2024)
Loại văn bản:
BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
12/03/2024
Ngày có hiệu lực:
12/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Danh sách đơn vị chậm đóng từ 6 tháng trở lên (02/2024)
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN