BHXH tỉnh: Đẩy mạnh chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt

22/03/2024 05:30 PM


Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Định vừa ký Quyết định số 385/QĐ-BHXH ngày 22/3/2024 về việc giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) khu vực đô thị năm 2024.

Ảnh minh họa: Cán bộ BHXH tỉnh tư vấn chính sách BHXH kết hợp tuyên truyền, vận động người hưởng TCTN nhận chế độ qua tài khoản ATM

Theo đó, giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, (TCTN) qua phương thức TTKDTM khu vực đô thị năm 2024 cho các đơn vị BHXH cấp huyện trực thuộc.

Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã thực hiện có hiệu quả trong những năm vừa qua:

Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện đến từng người hưởng; phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. Phối hợp với các đơn vị tại địa phương, Đài truyền thanh để tuyên truyền, vận động người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN qua phương thức TTKDTM và đưa vào kế hoạch tuyên truyền hàng năm.

Đối với người hưởng các chế độ BHXH một lần, TCTN: BHXH các huyện, thị xã duy trì tỷ lệ cao đã đạt được, phối hợp vận động ngay khi lập hồ sơ hưởng, phấn đấu tiệm cận 100% người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân.

Đối với nhóm người hưởng BHXH hàng tháng, tiếp tục tập trung vào nhóm người hưởng tiềm năng, người hưởng tại các thị xã, thị trấn và thành phố Quy Nhơn có cơ sở hạ tầng của ngân hàng đáp ứng tốt; cung cấp cho người hưởng mạng lưới ngân hàng tại địa bàn để người hưởng lựa chọn theo yêu cầu.

Tham mưu với UBND các huyện, thị xã, thành phố có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan tại địa phương (đặc biệt là Bưu điện) tập trung triển khai đẩy mạnh TTKDTM trên các lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có chi trả các chế độ BHXH, TCTN; quán triệt tránh các hành vi đi ngược với chủ trương (đặc biệt là việc gây khó khăn trong đăng ký sử dụng phương thức TTKDTM hoặc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về việc sử dụng tiền mặt; trường hợp có vướng mắc hoặc thông tin cần phản ánh về việc chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua phương thức TTKDTM liên hệ tới số điện thoại hotline của cơ quan BHXH); chỉ đạo hệ thống ngân hàng tại địa phương tăng cường các điều kiện để người hưởng dễ dàng tiếp cận dịch vụ và cơ chế ưu đãi, khuyến khích với người hưởng mở tài khoản cá nhân.

Đồng thời, BHXH các huyện, thị xã tăng cường quản lý chặt chẽ người hưởng qua phương thức TTKDTM nhằm hạn chế việc báo giảm chậm, tránh lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH. Yêu cầu Bưu điện huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện việc quản lý người hưởng theo Hợp đồng uỷ quyền đã ký giữa Bưu điện tỉnh với BHXH tỉnh.

Cùng với đó, kết quả thực hiện vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua phương thức TTKDTM là một trong các căn cứ để đánh giá, chấm điểm thi đua đối với BHXH các huyện, thị xã. Trên cơ sở kết quả đạt được, BHXH các huyện, thị xã thực hiện đề xuất khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có sáng kiến, thực hiện vận động hiệu quả người hưởng, thực hiện tốt chỉ tiêu giao.

Đối với BHXH các huyện, thị xã có tỷ lệ người nhận các chế độ BHXH hàng tháng qua phương thức TTKDTM tại vùng đô thị còn thấp, đặc biệt BHXH các huyện, thị xã mức độ hoàn thành quá thấp so với tỷ lệ giao năm 2023 (dưới 40%) nghiêm túc đánh giá nguyên nhân; tăng cường trách nhiệm tập thể, cá nhân để đề ra các giải pháp quyết liệt nhằm sớm thu hẹp khoảng cách đối với tỷ lệ trung bình toàn tỉnh.

Giao phòng Chế độ BHXH phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo Văn phòng tư vấn, giới thiệu việc làm và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại các huyện, thị xã và triển khai thực hiện trong việc vận động, khuyến khích người hưởng TCTN nhận qua tài khoản cá nhân ngay khi đến làm hồ sơ hưởng trợ cấp nhằm đẩy mạnh chi trả qua tài khoản cá nhân đạt 100% số người nhận TCTN theo Đề án 06 chuyển đổi số quốc gia.

Thời gian qua, BHXH tỉnh thường xuyên đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động người thụ hưởng hưởng thực hiện nhận các chế độ BHXH và TCTN qua tài khoản ATM. Kết quả năm 2023: tỷ lệ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đạt: 44,05% /40% (vượt chỉ tiêu giao 4,05%); tỷ lệ nhận BHXH một lần đạt: 95%; tỷ lệ nhận trợ cấp thất nghiệp đạt: 98% (hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao).

Việc chi trả các chế độ BHXH và TCTN qua tài khoản ATM đã mang lại nhiều tiện ích và đang được BHXH tỉnh tích cực đẩy mạnh, đạt những hiệu quả thiết thực, đem tới sự thuận tiện, hài lòng cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN./.

Bích Giang

Hình ảnh hoạt động