BHXH tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và dừng tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC vào thứ Bảy kể từ ngày 01/4/2024

22/03/2024 04:21 PM


Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Định vừa có Văn bản thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) vào sáng thứ Bảy hằng tuần.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 4987/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn đưa vào tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, kể từ ngày 01/4/2024,  BHXH tỉnh triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Ảnh minh họa: Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện TTHC tại bộ phận “Một cửa”

Riêng BHXH các huyện, thị xã vẫn tiếp tục tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các TTHC tại Bộ phận “Một cửa” của BHXH cấp huyện. Đồng thời, kể từ ngày 01/04/2024, toàn ngành BHXH tỉnh dừng giao dịch tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC vào sáng thứ Bảy hằng tuần.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID-BHXH số; sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID-BHXH số và ứng dụng VneID khi khám, chữa bệnh BHYT… nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Chính phủ./.

Bích Giang

Hình ảnh hoạt động