Từ ngày 01/4/2024, BHXH tỉnh Bình Định dừng in thẻ BHYT giấy đối với người tham gia BHXH bắt buộc

22/03/2024 03:36 PM


Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Định vừa ban hành Công văn số 431/BHXH-TST gửi Sở Y tế và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh về việc dừng in thẻ BHYT giấy đối với người tham gia BHXH bắt buộc.

 

Ảnh minh họa: BHXH tỉnh phổ biến chính sách BHXH, BHYT đến người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn

Theo đó, để tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ, tiết kiệm thời gian đối với người dân, người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tỉnh Bình Định thông báo như sau:

Thứ nhất, kể từ ngày 01/4/2024, BHXH tỉnh Bình Định dừng việc thực hiện in thẻ BHYT giấy đối với người tham gia BHXH bắt buộc. Thay vào đó chỉ thực hiện cấp thẻ BHYT và gia hạn thẻ BHYT trên hệ thống dữ liệu do Ngành quản lý.

Thứ hai, để đảm bảo quyền lợi đối với người tham gia BHXH bắt buộc được đầy đủ, kịp thời khi đi khám, chữa bệnh BHYT, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thông tin nội dung trên để người lao động biết và phối hợp thực hiện; tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH phổ biến, hướng dẫn người lao động thực hiện cài đặt ứng dụng VssID để tra cứu thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời tuyên truyền người lao động cần thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để sử dụng thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng VNeID, VssID khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

BHXH tỉnh cũng đề nghị Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, tiếp nhận thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID, VssID, CCCD có gắn chíp để thực hiện việc khám chữa bệnh đối với người dân và người lao động, đảm bảo đầy đủ quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Trường hợp người tham gia BHYT đến giao dịch tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa cài đặt hoặc đã cài đặt nhưng chưa kích hoạt thành công ứng dụng VssID; ứng dụng VNeID mức độ 2 (có tích hợp thẻ BHYT) và CCCD gắn chíp chưa được đồng bộ với dữ liệu tham gia BHYT, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh liên hệ với BHXH tỉnh Bình Định (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, số điện thoại 0256.3636005, phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, số điện thoại 0256.3814495) hoặc đến cơ quan BHXH gần nhất để phối hợp giải quyết.

Việc dừng cấp thẻ BHYT giấy đối với người tham gia BHXH bắt buộc góp phần thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới mục tiêu bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đem lại sự hài lòng cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN, BHYT./.

Bích Giang

Hình ảnh hoạt động