BHXH TX AN NHƠN: Hưởng ứng phong trào thi đua, góp phần thực hiện an sinh xã hội

10/09/2020 04:51 PM


BHXH TX An Nhơn là một trong những đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của ngành BHXH. Có nhiều nỗ lực với các giải pháp hiệu quả, BHXH TX An Nhơn được nhận Cờ thi đua của BHXH Việt Nam và đang đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

BHXH Việt Nam trao Cờ thi đua cho BHXH TX An Nhơn tại Hội nghị đánh giá 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Giảm nợ BHXH, BHYT

Sự hình thành của các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã đã tạo động lực cho nhiều DN ra đời, mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ vậy, số lượng lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc tăng lên. Tuy nhiên, áp lực thu, giải quyết thủ tục hành chính và nhất là giảm nợ đọng BHXH, BHYT tăng lên đối với BHXH thị xã, nhất là khi hầu hết các DN đều có quy mô vừa và nhỏ.

Trước tình hình đó, năm 2019, BHXH TX An Nhơn ra mắt mô hình mới có tên “Các giải pháp giảm nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn TX An Nhơn”. Đơn vị đã tham mưu Thị ủy, UBND thị xã ban hành Công văn 113/UBND về việc tăng cường, triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thị xã và Quyết định 6802/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trên địa bàn thị xã... Đồng thời, duy trì công tác báo cáo định kỳ hằng tháng, quý các khoản nợ BHXH, BHYT, BHTN, để tham mưu các cấp chính quyền địa phương chỉ đạo kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Nhã, Phó Giám đốc phụ trách BHXH thị xã, cho biết thêm: “Chúng tôi thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đến từng cán bộ, viên chức trong đơn vị. Trong bối cảnh nhân lực hạn chế, điều này tạo ra áp lực lớn lên cán bộ, viên chức. Song, với tinh thần trách nhiệm, mỗi cán bộ, viên chức cùng các tổ nghiệp vụ từng bước thu nợ, không để phát sinh nợ mới. Chúng tôi cũng phân loại hồ sơ, tìm ra bản chất của khoản tiền nợ để áp dụng các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ theo đúng quy định của ngành”.

Ngoài các cuộc thanh tra chuyên ngành do BHXH tỉnh ra quyết định, Đoàn kiểm tra liên ngành về việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN do UBND thị xã thành lập đã kiểm tra tại 16 đơn vị có số nợ lớn, thời gian nợ kéo dài. Kết quả, đến cuối năm 2019, tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN giảm còn 1,79% trên tổng số phải thu; giảm nợ hơn 5,4 tỷ đồng so với năm 2018.

Công tác thu nợ, giảm nợ đọng tiếp tục được duy trì trong năm 2020. Đơn vị tiếp tục tuyên truyền cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động, tích cực đôn đốc thu, thu hồi nợ. Theo báo cáo, đến ngày 31.8, số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN chỉ còn 7 tỷ đồng. Trong đó, có 5 DN nợ kéo dài trên 6 tháng với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, hiện đã ngừng hoạt động và bỏ trốn, không có mặt tại địa phương.

Phát triển đối tượng

Đến cuối năm 2019, BHXH thị xã quản lý 572 mã đơn vị, trong đó, có 345 cơ quan, đơn vị tham gia BHXH bắt buộc, tăng 58 đơn vị so năm 2018. Đến cuối tháng 8.2020, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn thị xã là 9.802 người, tăng 298 người so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 741 người, tăng 391 người so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHYT hơn 160.800 người, tăng khoảng 9.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Hưởng ứng phong trào thi đua chuyên đề do Giám đốc BHXH tỉnh phát động với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH tỉnh Bình Định quyết tâm phấn đấu vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019”, cán bộ, viên chức đơn vị đã phát triển được 73 người tham gia, đồng thời duy trì bền vững làm tiền đề tiếp tục phát triển cho những năm sau. BHXH thị xã cũng đã tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định 2916/QĐ-UBND ngày 26.4.2019 giao chỉ tiêu mỗi cán bộ, viên chức trên địa bàn phát triển ít nhất 1 người tham gia BHXH tự nguyện.

Ngoài ra, đơn vị quyết liệt trong cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả các dịch vụ hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, đảm bảo một cửa liên thông. Cán bộ, viên chức khai thác hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ của ngành, thực hiện ký số tất cả văn bản từ tháng 12.2018; tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008. Định kỳ hằng tháng, đơn vị lấy phiếu khảo sát sự hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT, kịp thời khắc phục những mặt còn hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia BHXH, BHYT. Kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm 2019, BHXH thị xã đạt 91,5 điểm, xếp loại xuất sắc.

NGUYỄN MUỘI (BÁO BÌNH ĐỊNH)

Hình ảnh hoạt động