Tập huấn triển khai Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 và Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

20/07/2020 09:45 AM


Ngày 18/7/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 và Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Trung dự và chủ trì Hội nghị.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Trung phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có sự tham gia của lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Quản lý thu, Truyền thông và Phát triển đối tượng, Công nghệ thông tin, Cấp sổ thẻ, Kế hoạch - Tài chính, Chế độ BHXH, Thanh tra - Kiểm tra, Văn phòng (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính); lãnh đạo và chuyên viên Bưu điện tỉnh Bình Định, Bưu điện thành phố Quy Nhơn. Thành phần tại điểm cầu BHXH các huyện, thị xã là đại diện lãnh đạo BHXH huyện, cán bộ thu, cấp sổ, thẻ, công nghệ thông tin, chế độ BHXH, kế toán, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; lãnh đạo và chuyên viên Bưu điện các huyện, thị xã.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã triển khai Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT; hướng dẫn thao tác trên các phần mềm nghiệp vụ và ký số trên phần mềm Tiếp nhận hồ sơ.

Báo cáo viên trình bày trước Hội nghị

Cán bộ, viên chức tham gia tập huấn đã nắm bắt được các quy trình cơ bản về công tác thu, cấp sổ thẻ và thực hành các thao tác nghiệp vụ trên phần mềm, những kiến thức, kỹ năng ghi nhận thông qua Hội nghị tập huấn là cơ sở quan trọng để mỗi cán bộ triển khai thực hiện công tác chuyên môn có hiệu quả, thống nhất trong toàn hệ thống BHXH tỉnh.

Bích Giang

Hình ảnh hoạt động