Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024

02/02/2024 04:57 PM


Ngày 02/02/2024, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Lệ Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phuơng hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, trong năm 2023, Đảng ủy BHXH tỉnh đã tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn hệ thống thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28, Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cũng như các Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT năm 2023; chỉ đạo công tác phối hợp các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tập trung triển khai công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHYT; quản lý và kiểm soát hiệu quả quỹ BHYT; giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đúng đối tượng; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ Huỳnh Đức Hùng thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phuơng hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tính đến hết 31/12/2023, toàn tỉnh có 152.967 người tham gia BHXH, đạt 100,11% kế hoạch UBND tỉnh giao, tăng 3.094 người so với cuối năm 2022, tỷ lệ tham gia BHXH đạt 18,23% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT là 1.457.707 người, đạt 100,02% kế hoạch UBND tỉnh giao, tăng 1.293 người so với năm 2022, tỷ lệ bao phủ đạt 96,07% dân số.

Đảng bộ BHXH tỉnh xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị của Đảng bộ và từng đảng viên; Đảng bộ luôn có tinh thần đoàn kết, nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và các văn bản của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Ngành, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá, tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương,  BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng, đảm bảo thống nhất quy trình bổ nhiệm cán bộ theo đúng trình tự, thủ tục. Quá trình xem xét bổ nhiệm đều gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Đảng ủy thường xuyên quan tâm; chú trọng nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên để có giải pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo động lực, tăng cường đoàn kết trong cơ quan, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi cấp ủy, chi bộ.

Đại diện các chi bộ phát biểu tham luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến tham luận, thảo luận đến từ đại diện các Chi bộ trực thuộc về phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm 2024.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Võ Năm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Võ Năm cho biết được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng với sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh đã lãnh đạo BHXH tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023, được BHXH Việt Nam xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thành tích nổi trội, mong rằng trong năm 2024 tập thể Đảng bộ BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu, đoàn kết, tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đ/c Nguyễn Lệ Thủy - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lệ Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả giữa bối cảnh kinh tế - xã hội trong và ngoài nước có nhiều khó khăn, đồng thời đề nghị Đảng bộ BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo tổng kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được BHXH Việt Nam, HĐND, UBND tỉnh giao.

Các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2023 nhận Giấy khen của Đảng bộ BHXH tỉnh

Cũng nhân dịp này, Đảng bộ BHXH tỉnh đã trao Giấy khen cho 02 chi bộ trực thuộc và 17 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023/.

Bích Giang

Hình ảnh hoạt động