Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023

03/08/2023 08:41 AM


Ngày 02/8/2023, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Quản lý Thu , Sổ - Thẻ Huỳnh Đức Hùng thông qua báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy BHXH tỉnh đã tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn hệ thống thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28, Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cũng như các Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT năm 2023; chỉ đạo công tác phối hợp các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tập trung triển khai công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); giảm tỉ lệ chậm đóng BHXH, BHYT; quản lý và kiểm soát hiệu quả quỹ BHYT; giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đúng đối tượng; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ Huỳnh Đức Hùng thông qua báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2023

Tính đến hết tháng 6/2023, toàn tỉnh có 146.202 người tham gia BHXH, đạt 95,68% kế hoạch UBND tỉnh giao và đạt 90,25% kế hoạch BHXH Việt Nam; tăng 2.582 người (tương ứng 1,8%) so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 3.671 người (tương ứng 2,45%) so với cuối năm 2022; tỷ lệ tham gia BHXH đạt 17,42% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT là 1.434.227 người, đạt 99,23% kế hoạch UBND tỉnh giao và đạt 98,81% kế hoạch BHXH Việt Nam; tăng 15.951 người (tương ứng 1,12%) so cùng kỳ năm 2022 và giảm 10.187 người (tương ứng 0,71%) so với cuối năm 2022, tỷ lệ bao phủ đạt 95,31% dân số.

Đảng ủy BHXH tỉnh tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt kịp thời và đầy đủ các Nghị quyết TW Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ BHXH tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Đảng ủy thường xuyên quan tâm; chú trọng nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên để có giải pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc luôn giữ chế độ sinh hoạt thường kỳ. Thực hiện sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo  hướng dẫn của Đảng bộ BHXH tỉnh. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ là tiêu chí quan trọng để đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm.

Đại diện các chi bộ phát biểu tham luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến tham luận, thảo luận đến từ đại diện các Chi bộ trực thuộc về phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng cuối năm 2023.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Võ Năm phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Võ Năm ghi nhận sự đóng góp của toàn thể đảng viên của Đảng bộ đã đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nửa đầu năm 2023, mong rằng tập thể Đảng bộ BHXH tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023./.

Bích Giang

Hình ảnh hoạt động