Chi đoàn BHXH tỉnh Bình Định: Ra quân Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân

20/07/2020 08:20 AM


Ngày 18/7/2020, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Định tổ chức hoạt động ra quân "Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân".

Trong ngày ra quân, các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn đã tổ chức ra quân làm thêm giờ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; đồng thời hướng dẫn quy trình, tư vấn, giải đáp những thắc mắc về BHXH, BHYT của người dân.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính trong ngày ra quân

Cụ thể, đoàn viên đã hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục, hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân đăng ký cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT; tư vấn cách thức tham gia BHXH tự nguyện thay vì nhận BHXH một lần và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh theo quy định. Kết quả trong ngày ra quân đã tư vấn, giải quyết thủ tục hành chính cho 21 lượt người đến làm việc.

Đoàn viên Chi đoàn thực hiện hoạt động chuyên môn nghiệp vụ

Đây là một hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 của Chi đoàn BHXH tỉnh, nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ của BHXH tỉnh trong cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ngành, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, vì nhân dân phục vụ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan BHXH tỉnh và chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Bích Giang

Hình ảnh hoạt động