Đại hội Chi bộ Một thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Bình Định: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022

02/03/2020 07:20 AM


Ngày 29/02/2020, Chi bộ Một thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Võ Năm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Bình Định, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên cơ quan, cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ Một.

Đ/c Nguyễn Thị Hoài Mỹ - Phó Bí thư Chi bộ Một thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội

Thay mặt Chi bộ Một, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Mỹ - Phó Bí thư Chi bộ thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2019. Theo đó, được sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh trong quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng với sự quyết tâm phấn đấu của đảng viên trong Chi bộ, nhiệm kỳ qua, tập thể Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2019. Về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên được giữ vững; kiến thức pháp luật được nâng cao; trong nhiệm kỳ việc kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng đạt tỷ lệ trên 80% số đảng viên trong Chi bộ được kiểm tra qua từng năm. Chi bộ lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng hoặc vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều chuyên đề phong phú, thiết thực; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên theo Nghị quyết đề ra, nội bộ đoàn kết thống nhất; hàng năm 100% đảng viên đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Trần Văn Trung - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Trung - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã ghi nhận sự chỉ đạo lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ trong nhiệm kỳ qua đạt được những kết quả quan trọng, đồng thời, chỉ đạo, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022. Theo đó, thời gian tới, Chi bộ cần xác định vai trò của mình công tác kế hoạch tài chính cũng như tổ chức cán bộ, đảm bảo hoạt động của cơ quan và chế độ, đời sống cho cán bộ, viên chức.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế và Điều lệ Đảng, Đại hội đã bầu ra những đồng chí đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, đồng chí Hồ Thị Minh Hồng được Đại hội tín nhiệm bầu đảm nhiệm chức danh Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Hoài Mỹ đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết của Chi bộ với 100% đảng viên biểu quyết nhất trí tán thành./.

Hồ Thị Minh Hồng

Hình ảnh hoạt động