Ngành BHXH Việt Nam: Tăng cường thông tin, truyền thông về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng

25/05/2024 02:59 PM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1466/BHXH-TT ngày 21/5/2024 đề nghị các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thông tin, truyền thông bảo đảm an toàn thông tin mạng.

 

BHXH các địa phương tăng cường truyền thông, hướng dẫn người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số an toàn, hiệu quả

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ ngày 15/03/2024 của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam (Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ); Quyết định số 510/QĐ-BHXH ngày 07/05/2024 của BHXH Việt Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ (Quyết định số 510/QĐBHXH), để tăng cường công tác thông tin, truyền thông về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ngành, BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Nội dung truyền thông

- Thông tin, phổ biến về nội dung Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ và Quyết định số 510/QĐ-BHXH.

 - Ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, tính cấp bách của công tác an toàn thông tin mạng trong giai đoạn hiện nay.

- Các hoạt động và kết quả đạt được trong việc triển khai, thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của ngành BHXH Việt Nam, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

- Thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động (CCVC) ngành BHXH Việt Nam trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

- Tình hình triển khai nhiệm vụ của Đội ứng cứu sự cố ngành BHXH Việt Nam, đảm bảo kịp thời chia sẻ các thông tin và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ngành.

- Kết quả việc hoàn thiện các quy định, hướng dẫn của Ngành về an toàn thông tin mạng.

- Kịp thời thông tin, truyền thông cảnh báo, nhận diện và phòng chống các hình thức lừa đảo trực tuyến về BHXH, BHYT và các thông tin về an toàn thông tin mạng.

- Nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình triển khai hiệu quả trong thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Hình thức truyền thông

- Thông tin, truyền thông trực tiếp: Tại các Hội nghị về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng của cơ quan BHXH các cấp, hoặc lồng ghép cung cấp thông tin trong các Hội nghị giao ban cơ quan; lồng ghép cung cấp thông tin tại các Hội nghị truyền thông, Hội nghị đối thoại, Hội nghị cung cấp thông tin,… của cơ quan BHXH.

- Thông tin, truyền thông trên: Cổng Thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của cơ quan BHXH các cấp, Tạp chí BHXH; ứng dụng VssID- BHXH số; khuyến khích CCVC đăng tải, chia sẻ các tin, bài về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ngành trên các trang mạng xã hội của cá nhân CCVC.

- Thông tin, truyền thông trên các kênh truyền thông của các cơ quan thông tấn, báo chí và qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Tại Công văn, BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các địa phương, theo đó giao Trung tâm Truyền thông chủ trì phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin cung cấp các nội dung thông tin, truyền thông về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của ngành BHXH Việt Nam để các đơn vị chủ động triển khai đảm bảo kịp thời, hiệu quả./.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Hình ảnh hoạt động