[Infographic] HSSV tham gia BHYT: Quyền lợi toàn diện

04/09/2020 07:35 AM


Ngày 05/9, học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới 2020 - 2021. Đồng hành, tiếp sức với thế hệ trẻ là chính sách BHYT đầy nhân văn, ý nghĩa của Nhà nước mà mỗi học sinh, sinh viên nên biết để được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân trong hành trình tìm kiếm, bồi dưỡng tri thức.

 

Ngày 05/9, học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới 2020 - 2021. Đồng hành, tiếp sức với thế hệ trẻ là chính sách BHYT đầy nhân văn, ý nghĩa của Nhà nước mà mỗi học sinh, sinh viên nên biết để được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân trong hành trình tìm kiếm, bồi dưỡng tri thức.

Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Hình ảnh hoạt động