Thông báo về việc giao lưu trực tuyến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Bình Định

29/03/2024 02:40 PM


Nhằm chuyển tải các quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đến người dân, người lao động và doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định phối hợp với Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến chính sách BHXH, BHYT trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Bình Định với chủ đề: “Rút bảo hiểm xã hội một lần - Lợi bất cập hại”.

Thông báo về việc giao lưu trực tuyến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Bình Định

Nhằm chuyển tải các quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đến người dân, người lao động và doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định phối hợp với Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến chính sách BHXH, BHYT trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Bình Định với chủ đề: “Rút bảo hiểm xã hội một lần - Lợi bất cập hại”.

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 03/4/2023 (thứ Tư).

2. Địa chỉ tiếp nhận và trả lời câu hỏi giao lưu trực tuyến: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Bình Định, tại địa chỉ: http://binhdinh.gov.vn (Banner Giao lưu trực tuyến).

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ cơ quan BHXH tỉnh theo số điện thoại 0256.3823.123 (Phòng Truyền thông) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

Hình ảnh hoạt động